Sesja Rady Miejskiej 2017-02-10 07:12:04        

Na dzisiejszej (piątek, 10 lutego) 33. sesji Rady Miejskiej radni podejmą szereg uchwał, m.in. dotyczących wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko oraz określenia zasad dofinansowania części kosztów inwestycji związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenów Miastka i gminy. Uchwalą też zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko. Na wniosek burmistrza Romana Ramiona podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miastko do nowego ustroju szkolnego - przeniesiono na nadzwyczajna sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w piątek, 17 lutego. Natomiast dziś po zakończeniu sesji zbierze się cały skład Rady, by podyskutować o propozycji zmian organizacyjnych w miasteckiej oświacie. Początek dzisiejszej sesji o godz. 11.00.