Certyfikat od ENERGI 2017-02-20 13:51:29        

W miniony piątek, 17 bm. w Zarządzie ENERGI Oświetlenie Sp. z o.o. odbyło się spotkanie samorządowców w sprawie pozyskania przez gminy środków pomocowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego przeznaczonych na modernizację oświetlenia ulicznego.


Wśród przedstawicieli samorządów był burmistrz Miastka Roman Ramion, który otrzymał od szefostwa ENERGI certyfikat na realizację zadnia modernizacji oświetlenia. Przypomnijmy, że niedawno Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs na pozyskanie dotacji z funduszy europejskich z Programu Regionalnego Osi Priorytetowej 10 Energia. działanie 10.4. redukcja emisji. Wśród osiemnastu rozpatrywanych wniosków projekt - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin - Miastko i Tuchomie - uplasował się na piątym miejscu i został wybrany do dofinansowania. Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 85 procent jego kosztów kwalifikowalnych, tj. nie więcej niż 3 357 914,35 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 3 950 487,48 zł. Dzięki tej dotacji w samej gminie Miastko będzie wymienionych prawie 1800 punktów świetlnych na energooszczędne - ledowe. Pozyskanie tej dotacji to olbrzymi sukces władz gminy i pozostałych pracowników miasteckiego ratusza, pracujących nad tym projektem.

Na zdjęciu - samorządowcy Pomorza w trakcie spotkania z przedstawicielami Zarządu ENERGI. Trzeci od lewej - burmistrz Miastka Roman Ramion.