Czas zebrań i sprawozdań 2017-02-23 12:33:46        

W gminie Miastko rozpoczął się okres sprawozdawczy za 2016 rok jednostek pomocniczych gminy, czyli sołectw i osiedli.


Wykaz zebrań z terminami aktualizowany jest na bieżąco i umieszczony jest na stronie www.bip.miastko.pl w zakładce - sołectwa i osiedla - harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2016 rok jednostek pomocniczych gminy.