Rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno - urbanistycznego 2017-02-24 09:29:23        

Rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno - urbanistycznego na opracowanie zagospodarowania terenu znajdującego się przed planowanym Centrum Usług Społecznych przy ul. Stolarskiej 7 oraz modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego wraz z terenem przyległym w Miastku pow. bytowski, woj. pomorskie.

Wyniki konkursu