Pozytywnie w Przyszłość 2017-03-01 12:31:39        

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie informuje, że od 1 marca 2017 roku rozpoczyna realizację projektu pn.: „Pozytywnie w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet                6 – Integracja, działanie 6.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawo0dowa. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Poniżej link do strony, na której można uzyskać więcej informacji.

www.pcprbytow.pl