Umowa na modernizację oświetlenia podpisana 2017-03-02 12:21:20        

Dnia 1 marca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski podpisali umowy z wnioskodawcami działania 10.4 Redukcja emisji w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 


W ramach konkursu zostało złożonych 18 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 88 870 334,99 PLN. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 2 lutego 2017 roku do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostało wybranych 18 projektów, w których całkowita wartość dotacji wynosi 71 091 801,29 PLN, a łączna wartość projektów - 88 870 334,99 PLN. Wśród wniosków, które otrzymały dofinansowanie był  jeden z Gminy Miastko i Tuchomie. Łączna wartość projektu - "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Miastko i Tuchomie" - wyniosła 3 183 333,71 zł, z czego kwota 2 705 833,65 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, natomiast kwota 477 500,0 PLN stanowi wkład własny gminy.

         Dzięki temu projektowi 1757 opraw sodowych zostanie zastąpiona oprawami w technologii LED. Wymiana opraw zostanie wykonana na terenie całej Gminy. Modernizacja oświetlenia nastąpi na przełomie roku 2017/2018, przy czym prace powinny się rozpocząć w lipcu 2017 roku.

Wczoraj stosowną umowę wraz z marszałkami województwa podpisał burmistrz Miastka Roman Ramion przy kontrasygnacie skarbnika Miastka Bronisławy Nielipiuk.