ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 2017-03-13 06:44:15        

Skanska S. A. informuje, że w dniach 13.03 – 16.03.2017 r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z realizacją zadania pt. „Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 20 na rz. Studnica w m. Miastko”.


Objazd będzie prowadził przez ul. Konstytucji 3-go Maja. Konieczność chwilowej zmiany organizacji ruchu związana jest z ostatnim etapem robót, w którym zostaną wykonane ciągi pieszo rowerowe na obiekcie mostowym oraz zamontowane zostaną docelowe bariery energochłonne.