35. sesja Rady Miejskiej 2017-03-17 08:38:04        

Dziś (17 marca) o godz. 11.00 w sali herbowej ratusza rozpoczyna się 35. posiedzenie Rady Miejskiej VII kadencji.

W programie sesji jest podjęcie uchwał m.in. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok, a także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko i uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko. 


Radni obradować też będą na temat udzielenia dotacji celowej dla parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie oraz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Świerznie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Przyjmą  też program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miastko, a także przyjmą sprawozdania z działalności komisji stałych Rady za 2016 rok.