Uroczysta sesja Rady Miejskiej 2017-03-27 13:43:47        

W sobotę, 25 marca w sali herbowej ratusza uroczystą sesją Rady Miejskiej zainaugurowano obchody 400-lecia Miastka. Sesja miała bardzo uroczysty charakter, a uczestniczyli w niej radni miejscy i powiatowi, władze powiatu, urzędnicy, szefowie jednostek gminy, przedsiębiorcy, dyrektorzy i goście spoza gminy.
Sesja była podzielona będzie na dwie części - oficjalną i artystyczną. Pierwsza część rozpoczęła się uroczystym odegraniem przez trębaczy fanfar. Do sali weszli miasteccy wojowie w historycznych strojach. Jeden z nich odczytał  list od księcia Filipa II. - Wielce Szanowni wielmoże, mieszczanie, zaproszeni goście i rajcowie miejscy, panie burmistrzu, panie przewodniczący Rady Rajców Miejskich Miastka!
400 lat temu w roku pańskim 1617, 26 marca Sąd Nadworny w Szczecinie, na którego czele stał Filip II książę szczeciński, w swym wyroku potwierdził prawa miejskie dla Rummelsburga., obecnie Miastka.
Przypomnijmy, że w roku Anno Domini 1616 von Massow skierowali skargę do Sądu Nadwornego w Szczecinie przeciw mieszkańcom miasta, zwracając uwagę na fakt odmowy złożenia przez nich przysięgi lennej i niedopuszczenie tradycyjnie wyznaczonego przez von Massow wójta i ławników do pełnienia obowiązków sądowych. Rok później w Rummelsburgu doszło do eskalacji konfliktu i Massowowie po raz kolejny rychło zwrócili się do Sądu Nadwornego o pomoc. Ten jednak spór rozstrzygnął na niekorzyść von Massow.
Dziś kopię tego wyroku, wydanego 26 marca 1617 roku  w imieniu Filipa II księcia szczecińskiego na Pana ręce, panie przewodniczący Rajców Miejskich przekazuję, mając nadzieję, że Miastko na zawsze pozostanie miastem. Książę Filip II życzy mieszczanom Miastka, by miasto dalej się rozwijało i by rajcowie miejscy oraz burmistrz Miastka w zbieraniu podatków - mniej już przetrząsali mieszki mieszczanom, a więcej złota, euro i srebra ściągali z Unii Europejskiej.   Miłego świętowania i niech się wino leje z dzbanów prosto do Waszych gardeł i wszelakiego mięsiwa i innych dóbr na Waszych biesiadnych stołach niech nie zabraknie! Niech żyje Miastko! 
Następnie głos zabrali - przewodniczący Rady Miejskiej Jan Basara i burmistrz Miastka Roman Ramion oraz goście - starosta bytowski Leszek Waszkiewicz, wójt Koczały Eugeniusz Dmytryszyn i przewodniczący Rady Gminy Trzebielino - Andrzej Grzybowski, którzy wręczyli władzom Miastka pamiątkowe grawertony.  Następnie R. Ramion i J. Basara wręczyli wszystkim zgromadzonym pamiątkowe monety wybite z okazji m400-lecia Miastka.
Na zakończenie tej części sesji zebrani wysłuchali interesującego  wykładu dr Kacpra Pencarskiego nt. "Zawiła droga do miasta. Proces miastotwórczy Miastka (1617-1721)". Ta część sesji zakończyła się odegraniem przez trębacza hejnału miasteckiego.
Uczestnicy sesji otrzymali także specjalny numer Miasteckiego Informatora Samorządowego, tym razem poświęconego historii Miastka. Po wyjściu z ratusza uczestnicy spotkania udali się pod Pomnik Narodu Polskiego, gdzie władze Miastka złożyły wiązankę z biało-czerwonych goździków.
Druga część sesji odbyła się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Miastku, gdzie w uroczystym koncercie wystąpili uczniowie tejże szkoły, zespół wokalny harmonia z MGOK, a na zakończenie szkolna orkiestra pod dyrekcją Wiesława Nizio. Nie zabrakło też tortu z napisem "400 lat Miastka".