Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych i klasy I szkoły podstawowej 2017-03-30 14:05:16        

Szanowni Rodzice/opiekunowie prawni, uprzejmie informujemy, iż od 3 do 21 kwietnia 2017 r. odbędzie rekrutacja do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych oraz do klas I szkół podstawowych zgodnie z obowiązującymi obwodami. W załączeniu harmonogramy rekrutacji oraz niezbędne wzory wniosków. 

Harmonogram rekrutacji
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego
Wniosk o  przyjęcie ucznia do kl. I (spoza obwodu)
Zgłoszenie dziecka do szkoły (zgodnie z obwodem)