Oświatowa sesja 2017-03-31 08:14:48        

Dziś, 31 marca o godz. 11.00 w sali herbowej ratusza rozpocznie się 36. posiedzenie Rady Miejskiej VII kadencji. Na początek radni wysłuchają sprawozdania burmistrza Romana Ramiona z działalności Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym. Następnie radni podejmą uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, a także w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI SP im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie oraz uczniów klasy VI SP nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku.