Konferencja o rozwoju energetyki 2014-12-17 09:28:25        

W dniu 16 grudnia 2014 r. na zaproszenie Burmistrza Miastka w Urzędzie Miejskim w Miastku odbyło się spotkanie dotyczące perspektyw rozwoju energetyki w Gminie Miastko, opartej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Głównym tematem spotkania było wypracowanie najważniejszych kierunków działań miasteckiego samorządu , umożliwiających jak największe skorzystanie z przygotowywanych projektów i wykonanie przedsięwzięć dofinansowywanych z funduszy europejskich, związanych z odnawialnymi źródłami energii. W spotkaniu uczestniczyli radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, rektor WHSZ w Słupsku, pracownicy Starostwa Powiatowego w Bytowie, członkowie Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego, radni Rady Miejskiej w Miastku oraz przedsiębiorcy z Gminy Miastko. Współorganizatorem spotkania było Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze . Uczestnicy spotkania jednomyślnie podjęli decyzję o kontynuowaniu spotkań i wypracowaniu głównych kierunków działań, związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej w Gminie Miastko.