Trzy podstawówki w Miastku 2017-03-31 14:34:49        

Na dzisiejszej (31.03) sesji Rady Miejskiej radni zadecydowali o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miastko do nowego ustroju szkolnego. Zanim jednak do tego doszło, zgłoszono dwie propozycje zmiany treści uchwały rady. Burmistrz Roman Ramion, korzystając ze swych uprawnień, zgłosił propozycję, by do powstającej w miejsce Gimnazjum im. Jana Pawła II - Szkoły Podstawowej nr 3 od nowego roku szkolnego zaczęli uczęszczać uczniowie klas obecnych szóstych, którzy uzyskają promocję do klasy siódmej z następujących szkół: SP nr 1 i 2 w Miastku oraz z SP w Słosinku i Piaszczynie. Warto dodać, że propozycja ta została wcześniej uzgodniona z dyrektorami szkół. Niestety nie uzyskała akceptacji radnych. Przeciwko propozycji burmistrza było 10 radnych, jeden się wstrzymał i jeden w ogóle nie glosował. W trakcie dyskusji głos zabrała również przedstawicielka rodziców ze Słosinka, która zaapelowała do radnych, by nie przenosili dzieci z SP w Słosinku do SP nr 3 w Miastku. Z kolei z apelem do Rady o przeniesienie uczniów obecnych klas szóstych z czterech placówek do SP nr 3 zwrócił się dyrektor Gimnazjum Kazimierz Kowalewski oraz Marzanna Hasulak - nauczycielka i działaczka związkowa z tejże szkoły. Głosowano również poprawkę radnej Teresy Lipki, która zaproponowała, by do SP nr 3 przenieść tylko uczniów klasy szóstej sportowej z SP nr 1. Za tym wnioskiem głosowała tylko sama wnioskodawczyni. Rada powróciła więc do głosowania projektu uchwały przygotowanego na sesję. Ostatecznie głosami 9 za przy dwóch przeciwnych przegłosowano uchwałę, zgodnie z którą uczniowie tylko trzech placówek - SP nr 1 (klasa VIa - sportowa), SP w Piaszczynie i SP w Słosinku od nowego roku szkolnego przejdą do SP nr 3. O tym, czy tak rzeczywiście będzie, zadecydują także rodzice.