Wybierz najlepsze projekty 2017-04-12 09:17:03        

Studenci Politechniki Koszalińskiej opracowali projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej Miastka z okazji 400-lecia miasta. Poniżej prezentujemy je wraz z opisami (klikamy w nazwę projektu). Uwagi dotyczące wyboru projektów do realizacji prosimy nadsyłać na adres e-mailowy ewa.kaplan@um.miastko pl.


1. Kapsuła czasu
Istnieje dużo miast w Polsce posiadających swój znak rozpoznawczy. Jest to przedmiot, rzeźba czy ważne wydarzenie, które przyciąga uwagę. Przykładem takich znaków są Filharmonia w Szczecinie czy Syrenka Warszawska. Patrząc na fotografię takiego obiektu można wywnioskować z jakiego miasta pochodzi. Miastko natomiast zostało pozbawione cech, które nadają mu charakteru. Mieszkańcy mają prawo do posiadania wizytówki swojego miasta, więc należałoby to zmienić. Projekt, który pozwoliłby Miastku mieć własny atrybut powinien zakładać, że mieszkaniec może nie tylko obejrzeć obiekt, ale także pomóc wykreować rzeczywistość, w której chciałby żyć. Koncepcja, która odpowiadałaby Miastku jako jego znak rozpoznawczy przedstawia Kapsułę Czasu w nowej, symbolicznej formie. Kapsuła ma kształt pękniętego jajka. Forma wywodzi się od łacińskiego zwrotu "Ab ovo", który oznacza "od jajka" czyli "od początku". Myślą przewodnią było zapoczątkowanie refleksji dotyczących przyszłego życia ludzi. Celem projektu jest zebranie przez dłuższy czas myśli, uczuć i wyobrażeń przyszłości zapisanych na kartkach. Wrzucane one będą przez mieszkańców oraz turystów do Kapsuły przez pęknięcia, które układają się w mapę dróg i rzek w Miastku. Linie, nałożone na płaszczyznę łączą się ze sobą, tworząc motyw małego świata każdego mieszkańca Miastka. Drogi symbolizują linie życia miasta oraz poprzez połączenie ich na zaokrąglonej formie są metaforą nieskończoności.

2. Wrota natury
Krajobraz naturalny to nieodłączna część otoczenia każdego miasta. Liczne lasy i jeziora zewsząd otaczające Miastko stanowią jedną z głównych atrakcji turystycznych tego miejsca. Dzięki walorom krajobrazowym Miastko zyskało swój znak rozpoznawczy co znalazło odzwierciedlenie w logotypie. Urzeczywistniona forma logo w geometrycznie uproszczonym kształcie drzew będzie obiektem informującym przyjezdnych o atrakcjach jakich mogą dostarczyć okolice. Dwa obiekty przy drodze przyciągające uwagę swoją intrygującą formą wprowadzałyby przechodniów w klimat okalającej natury.

3. Strefa rozmów
Okres szkolny to bardzo ważny etap w życiu każdego młodego człowieka, zwłaszcza nastolatka. Jest to czas poznawania rówieśników, nawiązywania przyjaźni, pierwszej miłości i tworzenia nowych więzi. Formą upamiętniającą 400-lecie Miastka byłoby stworzenie czegoś dla młodzieży. Propozycją są siedziska, które stworzyłyby dla nich strefę odosobnienia i intymności. Trzony siedziska udostępniłyby powierzchnię do zapisywania swoich myśli, uczuć lub podpisania się. Dodatkowo pełniłyby funkcję wieszaka na tornister, bądź kurtkę oraz kosza na śmieci. Wygospodarowałoby to młodym ludziom idealne miejsce do spotkań i odpoczynku miedzy zajęciami. Niespożytkowany teren wokół gimnazjum staje się idealnym miejscem dla proponowanych obiektów. Dzięki nim młodzież miałaby możliwość spędzania czasu w gronie swoich rówieśników, a nawiązywanie nowych kontaktów i pielęgnowanie zawartych już znajomości, może odbywać się nie tylko w murach szkolnych.

4. Rękawiczki
Wrocław słynie z krasnali - dzięki Pomarańczowej Alternatywie i zasługom w obalaniu komunizmu. Toruń ma swoje żaby - te wpatrzone w skrzypce flisakai te wręczane podczas Camerimage.  W Berlinie można spotkać kolorowe niedźwiedzie - radosną wersję herbu miasta.  Symbolem Miastka i jego wizytówką była do niedawna Fabryka Rękawiczek i Odzieży Skórzanej. Jej wyroby przez szereg lat były "przedmiotempowszechnych westchnień". Dziś rękawiczki, jako motyw przewodni gry miejskiej, pozwolą odkrywać historię Miastka. Przywołają pamięć jego dawnych mieszkańców i gości. Ujawnią obecność rzeczy pomijanych wzrokiem przechodnia. Staną się dodatkową atrakcją turystyczną dla osób korzystających z uroków okolic.

5. Bulwar 400-lecia
W Miastku, w latach 70-tych odbywały się czyny społeczne, podczas których mieszkańcy wykonywali nieodpłatne prace na rzecz swojego miasta. Mieszkańcy w wolnych chwilach dbali o miejską zieleń i upiększali swoje miasto. Chociaż nie zawsze prace te kojarzyły się z czymś przyjemnym, to niewątpliwie ich pozytywny ślad trwa do dziś. Co więcej, wspólne działania ludzi pomagają bliższemu poznaniu i integracji. Warto byłoby więc kultywować tę tradycję. Ta idea jest inspiracją do stworzenia obiektu, który miałby na celu aktywizację lokalnej społeczności. Obiekt przybierze formę bulwaru z zejściem do rzeki. Główną rolę odgrywać będą cztery jabłonie, symbolizujące 400-lecie Miastka, które zasadzone zostaną przez jego mieszkańców. A z owoców tego czynu (również w sensie dosłownym) korzystać będą mogli wszyscy.

6. Łezka
Każda chwila błyskawicznie staje się przeszłością. To co było szybko przechodzi do historii, którą tworzy każdy człowiek. Tylko ci, którzy osiągnęli coś wielkiego dla ludzkości są zapamiętani na długie lata, a nawet na całe życie. Pamięć o tych, którzy zrobili z pozoru niewielki krok dla ludzkości ale znaczący dla społeczności miasteckiej stała się inspiracją do stworzenia upamiętniającego obiektu.  Portrety mieszkańców, którzy przyczynili się do rozwoju Miastka, zostaną przeniesione na pomnik, przy użyciu techniki fotobetonu, natomiast gra cieni uzyskana za pomocą światła i żłobień nada wrażenie starej fotografii co spotęguje pamięć o postaciach. Betonowe płyty zostaną przymocowane do wcześniej przygotowanej betonowej formy w kształcie łezki nawiązującej do miejsca, w której będzie się znajdowała. Plac obok parku, tuż przy Urzędzie Gminy Miastko zwanym potocznie „zawrotką” będzie idealnym miejscem dla uhonorowania czynów ludzi ważnych dla tego miejsca.

7. Aparaty do kontemplacji
Miastko wyróżnia się wyjątkowo rozrzeźbionym terenem obfitującym w liczne lasy i jeziora lobeliowe. Naturalne bogactwo, które można zaobserwować jest powodem do dumy, zasługuje na podkreślenie jego wartości a zarazem zachęcenie do jeszcze większej eksploracji przez mieszkańców i turystów. Społeczeństwo dzisiejszych czasów żyje w „kulturze pośpiechu” i nadprodukcji informacji. Próbując dotrzymać kroku galopującej rzeczywistości często nie dostrzegamy tego, co wokół nas najpiękniejsze lub nie mamy możliwości docenienia otaczającego piękna, będąc przytłumionymi przez ciągły hałas i zgiełk. "Aparaty do kontemplacji" to propozycja obiektów, których zadaniem jest koncentrowanie wzroku użytkownika na określonym fragmencie przestrzeni, przy jednoczesnym akustycznym i wizualnym wyseparowaniu go od otoczenia.  Aparaty poprzez ograniczanie widoku osoby obserwującej pozwalają skupić się na najcenniejszych kadrach otaczającej przestrzeni np. na horyzoncie, fragmencie nieba, leśnej gęstwinie. Umożliwiają dostrzeżenie wyjątkowych detali, sprzyjają odprężeniu, kontemplacji i wyciszeniu. Obiekty dają także możliwość wsłuchania się w naturę, rozróżnieniu dźwięków otaczającej przestrzeni.

8. Ławka nieobecności
Mural to rodzaj malatury, forma dekoracyjnego malarstwa ściennego, który z racji dużej skali silnie oddziałuje na odbiorcę. Murale stają się czytelnymi  znakami w przestrzeni, ułatwiającymi orientacje mieszkańcom i odwiedzającym. Mogą też wpływać na identyfikacje miejsca poprzez budowanie klimatu. Płaszczyzny przyciągają wzrok przechodniów i skłaniają do przebywania, w danym miejscu dłuższą chwilę.  Murale mogą wpływać na upiększanie miasta i są świetnym tłem dla odpoczynku. Są one namiastką natury, momentem wytchnienia miedzy murami zatłoczonego miasta. W mojej propozycji, obiekt(z funkcją do siedzenia), będzie jednocześnie organizował  przestrzeń i upiększał elewacje jednego z budynków w Miastku.

9. Cień aktywności
Okolice jezior, którymi otoczone jest Miastko, są warte zwrócenia na nie uwagi. Są to miejsca ciche i oddalone od zgiełku miasta, przeznaczone do spotkań, wypoczynku i rekreacji jego mieszkańców. Ludzie przyjeżdżają tam, by się odprężyć, zrelaksować i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, a sprzyja temu miałaby organizacja tych miejsc. Forma, która mogłaby tam powstać powinna umożliwiać mieszkańcom ciekawe i aktywne spędzanie czasu wolnego wraz z rodziną. Miastko słynie z wielu sportowców osiągających sukcesy w różnych dyscyplinach, co staje się dodatkowym pretekstem do zaproponowania obiektu zachęcającego mieszkańców do aktywności fizycznej oraz umożliwiającego im dalszy rozwój. Obiekt ten nie powinien zakłócać krajobrazu pięknej okolicy ale współgrać z naturą. Inspiracją „platformy aktywności”, był naturalny cień rzucany przez drzewa, odbijający się w tafli jeziora, który może posłużyć, jako naturalne schronienie przed słońcem.

10. Ławki ciekawostki
400-lecie Miastka jest bez wątpienia jedną z ważniejszych rocznic w historii miasta. Jubileusz uświetnią obiekty, których skala zdecyduje o ich przeznaczeniu. W wersji "mini" będą "Pendrivem" - okolicznościowym gadżetem, w wersji "maxi" plenerowym siedziskiem. Prosta w formie ławka posiada dwie, zintegrowane funkcje- siedziska i informacyjną. Płaszczyznę oparcia wypełniają różne ciekawostki związane z Miastkiem. Dzięki temu mieszkańcy oraz turyści mogą dowiedzieć się czegoś nowego o Gminie Miastko. Kolory ławek mają swoją symbolikę i korespondują z otoczeniem lokalizacji. "Ławki ciekawostki" stałyby się nową atrakcją, która dodałaby uroku całemu miastu.

11. kopiec CD
"Kaczy dołek" to obszerny plac o wielu możliwościach. Jest w nim plac zabaw i boisko, które sprawia wrażenie pustego martwego miejsca. Miejsce to mogłoby zachęcać do spotkań czy odpoczynku na świeżym powietrzu, gdyby nawiązywało do terenu Miastka, który jest bogaty w faliste pasy krajobrazu. Obszar ten w efekcie odstrasza swoją pustką. "Kopiec CD", który z lotu ptaka przypomina płytę, podkreśla nazwą oraz liczbą rzymską 400 sto letni jubileusz Miastka. Plac, który jest w większej części zagospodarowany nie przykuwa niczym wzroku. Kopiec, który jest jednocześnie zejściem z ulicy, może pełnić funkcje serca placu i być potencjalnym punktem spotkań i odpoczynku. Miejsce to jest wyjątkowe pod względem położenia, które umożliwia rozkoszowanie się słońcem przez długi czas. Forma kopca nawiązująca do terenu, pełni funkcję siedzisk, oraz podkreśla jubileusz miasta czterema stopniami jak i kątem nachylenia kondygnacji. Rosnąca na szczycie kopca jarzębina ma symbolicznie wspierać moc witalną tej uroczej miejscowości.