Wyniki konsultacji społecznych projektu STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY MIASTKO NA LATA 2015-2025 2017-04-14 08:13:12        

Burmistrz Miastka informuje, iż w toku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 30 marca 2017r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015-2025”, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego dokumentu.

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 30 marca 2017r. do 13 kwietnia 2017r. w formie pisemnego składania opinii, uwag lub propozycji, w wersji elektronicznej bądź papierowej, w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Konsultacje ogłoszono na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XVI/123/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko.