Fundusze europejskie dla osób planujacych założenie działalmności gospodarczej 2017-04-20 12:31:03        

W związku z organizacją przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku spotkania informacyjnego dotyczącego wsparcia na założenie działalności gospodarczej, poniżej przesyłam informację o spotkaniu. Prosimy o dalsze udostępnianie informacji np. poprzez Państwa stronę internetową, wywieszenie plakatu w Państwa siedzibie itp.
Serdecznie dziękujemy. Poniżej informacja:
Bezpłatne spotkanie informacyjne: "Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej".
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 25 kwietnia 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:
• Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji na założenie działalności gospodarczej.
• Możliwości uzyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
• Inne możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata
2014-2020:
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
• Poradnik początkującego przedsiębiorcy, czyli ABC składek ZUS.
• Jak napisać dobry biznesplan i uniknąć najczęściej popełnianych błędów - wskazówki Doradcy Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.
• Źródła informacji o Funduszach Europejskich
Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 kwietnia 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, ul. Portowa 13B (budynek Słupskiego
Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna, piętro I) w godz. 10:00 – 13:00.

Zgłoszenia: Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 24 kwietnia 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.
http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-slupsku-fundusze-europejskie-dla-osob-planujacych-zalozenie-dzialalnosci-gospodarcze-1
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Kontakt: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.