Konkurs - Czyste powietrze w Gminie Miastko 2017-03-20 00:00:00        

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizczyne lub wspólnoty mieszkaniowe, które zamierzają zlikwidować kotły opalane węglem lub koksem i zastąpić je:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym
- pompami ciepła
- kotłami opalanymi biomasą (uwaga! Dotyczy wyłacznie terenu wiejskiego)
- podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej

Na modernizację źróła ciepła można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych! Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać w terminie od 26 kwietnia do 10 maja 2017 roku. Wypełnione formularze wraz z załącznikami należy złożyć w urzędzie miejskim w miastku (77-200 miastko, ul. Grunwaldzka 1). Za termin złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do urzędu!

Szczegółowe informacje dot. Naboru i regulamin:
- strona internetowa urzędu miejskiego www.miastko.pl;
- urząd miejski w miastku, pok. 15
- e-mail: fundusze@um.miastko.pl
- tel.: 59 857 07 30, 59 857 07 31, 59 857 07 33

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy