Jubileusz 100 - lecia Parafii Rzymskokatolickej p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku 2017-04-26 09:00:47        

W związku z Jubileuszem 100 - lecia Parafii Rzymskokatolickej p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku, parafia prosi wszystkie osoby dobrej woli o udostępnienie zdjęć z prywatnych kolekcji z życia parafii.


Parafia planuje wydanie monografii. Cześć zdjęć będzie opublikowana za zgodą autorów, właścicieli z odpowiednimi adnotacjami. Prosimy do końca kwietnia o przynoszenie oryginalnych zdjęć w podpisanych kopertach lub na wszelkich nośnikach elektronicznych -  na plebanię, do zakrystii.

 Zdjęcia za zgodą właścicieli zostaną zeskanowane i oddane. Z góry dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w wydaniu publikacji.

W związku z Jubileuszem 100 - lecia parafii ogłoszone zostały konkursy plastyczne i literackie. Udział mogą wziąć dzieci i młodzież.

Konkurs plastyczny pn. „MARYJA NASZA WSPOMOŻYCIELKA"
- literacki pn. „PARAFIA MALOWANA SŁOWEM" i pn. „ WIARA CZYNI CUDA"         oraz - plastyczno-techniczny pn. „NASZ KOŚCIÓŁ PARAFIALNY".

Konkursy trwają do końca kwietnia z możliwością przedłużenia. Do wygrania atrakcyjne nagrody, które wręczane będą w trakcie festynu zorganizowanego w ramach Jubileuszu w dniu 28 maja na boisku między ul. Piłsudskiego i Wybickiego.

Regulaminy na stronie www.parafiamiastko.pl.    Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału.  Jesteśmy również na fb -  "Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku", (https://www.facebook.com/Parafia-Rzymskokatolicka-pw-NMP-Wspomo%C5%BCenia-W iernych-w-Miastku-1319571308127877/?ref=page_internal)