Terminal płatniczy dla petentów urzędu 2017-04-26 11:24:48        

Informujemy, że od 26 kwietnia  2017 roku płatności na rzecz Gminy Miastko można dokonywać za pomocą karty płatniczej. Oprócz płatności dokonywanych gotówką w kasie urzędu, opłacania należności poprzez Internet, przed mieszkańcami gminy pojawiła się jeszcze jedna możliwość dokonywania opłat na rzecz gminy. Przy stanowisku kasowym pojawił się bowiem terminal płatniczy. Wszystkie czynności administracyjne obsługiwane przez nasz Urząd można opłacać bezgotówkowo. Do tej pory płacić można było tylko gotówką, co czasami było dużym utrudnieniem dla interesantów Urzędu., Wpłacić w kasie przy pomocy karty będzie można każdą kwotę – bez limitu minimalnego przeprowadzanej operacji. Transakcje kartą wykonywane są bez żadnej prowizji. Zapraszamy do korzystania z tej formy zapłaty.