Na stół wigilijny w SP Słosinko 2014-12-19 14:19:37        

Od września w Szkole Podstawowej w Słosinku realizowany jest projekt edukacyjny pod hasłem „ROK GRZECZNOŚCI”, którego koordynatorem jest p. Helena Binczyk. Projekt ten angażuje wszystkich uczniów szkoły. Ma on charakter interdyscyplinarny i realizowany jest na lekcjach różnych przedmiotów, w trakcie różnorodnych działań poza zajęciami i w czasie wolnym uczniów. Realizując projekt, uczniowie doskonalą nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach, uczą się szacunku dla dobra wspólnego, czy utrwalają nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach. W każdym miesiącu poszczególne klasy zbierają punkty za wykonanie comiesięcznego zadania. W grudniu był to konkurs na najładniej nakryty stół wigilijny. Trzyosobowe drużyny wytypowane przez klasy pod czujnym okiem niezależnej komisji wykonywały dekorację wigilijnego stołu. Punktowane było zastosowanie elementów tradycji (sianko, opłatek), odświętny charakter stołu, zastawa, ułożenie sztućców, serwetek, elementy dekoracji oraz współpraca grupy. Obserwując pracę poszczególnych drużyn można było zauważyć wielkie zaangażowanie uczniów w wykonanie zadania. Członkowie komisji na specjalnych kartach dokonali oceny poszczególnych stołów. Po podsumowaniu wyników ustalono, że I m-ce zajęła kl. V zdobywając 207 pkt, przed kl. III – 191 pkt i kl. II – 190 pkt. Bardzo dziękujemy poszczególnym członkom komisji za ich pracę, a szczególnie p. Bożenie Pontus - pracownikowi MGOK w Miastku (świetlica wiejska w Słosinku) oraz p. Grażynie Raniowskiej - pracownikowi Biblioteki Publicznej (filia w Słosinku), z którymi szkoła na co dzień współpracuje.