Trzeci Maja w Miastku 2017-05-04 14:44:15        

Uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego rozpoczęły się gminne uroczystości 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 


Następnie  uczestnicy mszy przeszli ulicami Miastka pod Pomnik Narodu Polskiego, gdzie z udziałem pocztów sztandarowych i kościelnych gminy, a także wielu mieszkańców Miastka odbyła się dalsza część uroczystości rocznicowych. Po odegraniu przez orkiestrę OSP z Kępic hymnu polskiego i przemówieniu burmistrza Romana Ramiona i odczytaniu listu od wicewojewody Mariusza Łuczyka delegacje organizacji, szkół, innych jednostek podległych gminie, a także samorządowców złożyły kwiaty. Orkiestra zakończyła uroczystości odegraniem wiązanki melodii patriotycznych.

Po części oficjalnej w miasteckim parku rozpoczął się piknik, który trwał do późnych godzin popołudniowych.