Maj miesiącem Książki i Prasy 2017-05-10 07:59:25        

W ramach obchodów w maju Dni Książki i Prasy odbyła się w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej pogadanka nt. książek. Dzieci z grupy "0 A" Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku miały możliwość dowiedzieć się jak wyglądały pierwsze książki, a jak wyglądają współczesne. W czasie zajęć przeglądały różne dostępne książki jakie są w bibliotece, m.in. najstarszą z 1887 roku, najmniejszą - mini książeczkę oraz największą i najcięższą ważącą ok.12 kg. W dalszej części wizyty dzieciom przedstawiono podstawowe zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Na zakończenie dzieci odpowiadały na zadawane zagadki. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zajęciach i zachęcamy do dalszego korzystania z naszych zbiorów.