Informacja o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych 2017-05-11 12:17:40        

Informacja o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji  projektu pn.:  "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku".


Gmina Miastko - Partner Wiodący Projektu informuje, że dnia 11.05.2017r. działając na mocy ogłoszenia o otwartym naborze partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych – spółdzielni mieszkaniowych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn.: „Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” dla obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta z dnia 21 kwietnia 2017r. dokonano wyboru Partnera do wspólnej realizacji w/w projektu, którym jest Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
ul. Długa 10  77-200 Miastko.

Protokół w wyboru partnera