Sesja absolutoryjna 2017-05-25 08:26:57        

Dziś (25 maja) o godz. 9.00 rozpoczyna się 38. posiedzenie miasteckiej Rady Miejskiej. 


Sesja poświęcona będzie udzieleniu burmistrzowi Miastka absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Radni przyjmą sprawozdania z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, a także z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zarządu Mienia Komunalnego, jednostek oświatowych gminy oraz sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rada przyjmie też sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Radni podejmą także 12 innych uchwał, m.in. dotyczących wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.