Oświadczenie burmistrza Miastka 2014-12-22 15:21:21        

W związku z pojawiającymi się praktycznie codziennie doniesieniami prasowymi na temat zmian organizacyjnych i kadrowych w Urzędzie Miejskim w Miastku potwierdzam, że jestem w trakcie prac nad tymi zmianami. Natomiast jedyna dotychczasowa decyzja kadrowa, jaką podjąłem, dotyczyła zmiany na stanowisku zastępcy burmistrza. Z funkcji tej odchodzi pan Tomasz Zielonka. Informuję, że w związku z tym prowadzę rozmowy z panią Ewą Kapłan, sekretarzem Urzędu Miejskiego w Łebie na temat powołania jej na stanowiska zastępcy burmistrza. Kolejna zmiana kadrowa dotyczy skarbnika gminy. Po przedłużonym okresie pracy zawodowej skarbnik gminy pan Stefan Mayer odchodzi na emeryturę w I kwartale 2015 roku. W związku z tym potwierdzam, że aktualnie prowadzę rozmowy w sprawie powołania na to stanowisko pani Bronisławy Nielipiuk, obecnej dyrektor oddziału BGŻ w Miastku. Natomiast wszystkie inne doniesienia dotyczące zmian kadrowych są wyłącznie enuncjacjami prasowymi, za które nie biorę odpowiedzialności. Dementuję wszelkie plotki i informacje prasowe na temat innych zmian organizacyjno-kadrowych. W momencie gdy prace nad zmianami regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego zostaną zakończone, poinformuję o tym mieszkańców gminy. Roman Ramion, Burmistrz Miastka.