Zmiana organizacji ruchu 2017-05-25 12:45:42        

W okresie od 29 maja 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. w związku z remontem drogi powiatowej numer 1740G na odcinku DK numer 20 - Świeszyno - granica Powiatu Bytowskiego, wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego.
Prace odbywać się będą w godzinach od 8.30 do 18.00. Ze względu na technologię wykonania prac wprowadzone zostanie całkowite zamknięcie drogi na poszczególnych etapach na czas układania warstw bitumicznych z wyłączeniem 2-go etapu - na tym odcinku wprowadzony będzie ruch wahadłowy. Prace remontowe zostaną podzielone na 4 etapy:
1 etap: odcinek od m. Świeszyno do granicy Powiatu Bytowskiego - na czas prowadzenia robót objazd prowadzić będzie przez miejscowości Wilkowo, Trzyniec. Pietrzykowo, Piaszczyna, Zadry, Przęsin (dojazd do m. Chlebowo i Świeszyno zapewniony drogą powiatową numer 1740G).
2 etap: odcinek biegnący przez miejscowość Świeszyno - ruch wahadłowy
3 etap: odcinek od zjazdu na drogę stanowiącą dojazd do m. Chlebowo do skrzyżowania z drogą powiatową numer 1733G - objazd prowadzić będzie przez miejscowości: Świeszynko, Zadry, Przęsin (dojazd do m. Chlebowo zapewniony drogą powiatową numer 1740G);
4 etap: odcinek biegnący od drogi krajowej numer 20 do zjazdu na drogę stanowiącą dojazd do m. Chlebowo - na czas prowadzenia robót objazd prowadzić będzie przez miejscowości: Świeszyno, Świeszynko, Zadry, Przęsin.
Dokładne terminy wykonania poszczególnych etapów uzależnione są od warunków pogodowych – w związku z powyższym należy sugerować się ustawionym oznakowaniem.