Regulamin do konkursu Wieś roku 2017 w Gminie Miastko 2017-06-01 12:42:18        

Burmistrz Miastka informuje, że Rada Miejska w Miastku w dniu 25 maja 2017r. podjęła uchwałę nr XXXVIII/346/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. „Wieś roku 2017 w Gminie Miastko”. Jednocześnie przypominamy, że wypełnioną deklarację konkursową razem z uchwałą zebrania wiejskiego lub wyciągiem/odpisem z protokołu posiedzenia zebrania wiejskiego należy złożyć w sekretariacie tutejszego Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2017 roku.

Deklaracja dostępna do pobrania