Badania statystyczne z zakresu rolnictwa 2017-06-06 14:18:25        

Urząd Statystyczny w Gdańsku informuje, że na terenie województwa pomorskiego w dniach od 1 czerwca do 15 lipca br. jest realizowane badanie terenowe „Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel 1 i Sentinel 2 (Badanie „In situ” łac. w miejscu)”. Badanie to polega na rozpoznaniu, przez pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku, upraw na polach oraz ich opisu wraz z wykonaniem trzech zdjęć. W celu prawidłowego wykonania zdjęć konieczne jest wejście pracownika na teren działki, na odległość około 30m od granicy.
Rozpoznanie upraw na podstawie zobrazowań satelitarnych  (pozyskanych z Centrum Badań Kosmicznych PAN) i porównanie ich z opisem wykonanym w terenie przez pracowników Urzędu Statystycznego, jest niezbędne dla właściwej interpretacji danych satelitarnych w celu określenia powierzchni wybranych upraw.
Powyższe informacje znaleźć można również na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Gdańsku: http://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/badania-statystyczne-z-zakresu-rolnictwa-w-czerwcu-i-lipcu-2017-r-,80,1.html.


W terminie od l czerwca do 15 lipca 2017 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelitSentinel l i Sentinel 2. Badanie polegać będzie na rozpoznaniu przez pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku upraw i ich opisie (łącznie z wykonywaniem zdjęć) na wybranych działkach. W celu prawidłowego wykonania zdjęć konieczne będzie wejście pracownika na teren działki, na odległość około 30 m od granicy. Rozpoznanie upraw na podstawie zobrazowań satelitarnych (pozyskanych z Centrum Badań Kosmicznych PAN) i porównanie ich z opisem wykonanym w terenie przez pracowników Urzędu Statystycznego, jest niezbędne dla właściwej interpretacji danych satelitarnych w celu określenia powierzchni wybranych upraw. Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest pani Alicja Smoleń, tel. 58 76 83 163, komórkowy 695 254 089, e-mail a.smolen@stat.gov.pl.