Dofinansowanie na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej 2017-06-07 10:01:07        

Gmina Miastko otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach Działania 10.04 Redukcja emisji, na realizację projektu pt. „Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element "wyspy energetycznej" - Miasteckiego Klastra Energii.”
Czas realizacji projektu - 01.09.2017r. – 31.08.2018r.
Całkowita wartość projektu wynosi 2.957 914,49, zł, z czego kwota dofinansowania to 1.598 689,31
Celem projektu jest redukcja efektu niskiej emisji, redukcja i monitorowanie zanieczyszczeń powietrza na terenie Miastka w szczególności (PM10) mierzonego wg równoważnika CO2 o 173,74 ton /rok oraz optymalizacja zarządzania energią cieplną dla całego Miastka i gmin wchodzących w skład Miasteckiego Klastra Energii/"wyspy energetycznej".
W ramach przedmiotowego projektu wykonane zostaną następujące zadania:
1. Budowa sieci cieplnej w kierunku Szpitala Miejskiego przy ul. Wybickiego 30 z uwzględnieniem zaprojektowania dwufunkcyjnego wymiennika co i cwu w węźle (moc cieplna 1500 kW); długość ok. 1,0 km,
2. Budowa sieci cieplnej w kierunku kotłowni szczytowej na osiedlu Niepodległości z uwzględnieniem zaprojektowania przebudowy rozdzielnicy w kotłowni KR-1, modernizacji (przebudowy) węzła w kotłowni szczytowej (moc cieplna 2120 kW) na os. Niepodległości oraz modernizacji (przebudowy) odcinka sieci – zwiększenie średnic w ul. M. Konopnickiej i J. Tuwima; długość ok. 2,0 km,
3. Budowa sieci cieplnej w kierunku Gimnazjum przy ul. Wrzosowej – odcinek K2.7 – K2.7.1 – WP 34 z uwzględnieniem zaprojektowania dwufunkcyjnego wymiennika co i cwu w węźle WP 34 (moc cieplna 800 kW); długość ok. 0,4 km,
4. Modernizacja istniejących węzłów ciepła w obiektach użyteczności publicznej,
5. Utworzenie Miasteckiego Centrum Zarządzania Energią.
W efekcie realizacji projektu zostaną wyeliminowane 2 kotłownie węglowe o łącznej ocy 1,5 MW oraz 1 kotłownia olejowa 0,8 MW oraz późniejszym w etapie Kotłownia Szczytowa. Wybudowana zostanie sieć o długości około 3,4 km - z uwagi na większą przepustowość tej sieci, w przyszłości możliwe będzie podłączenie w całości terenu miasta do sieci ciepłowniczej. Wybudowanie sieci jest gwarantem rozbudowy Kotłowni Rejonowej na kotłownię węglową i biomasową, spełniającą parametry techniczne zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska, uzasadnione ekonomicznie i społecznie. W efekcie podjętych działań związanych z modernizacją i rozbudową sieci ciepłowniczej zostanie zwiększony zasięg obsługi scentralizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło, a roczny spadek emisji wyniesie 173,74 t/rok, czyli 79,9%.