Miastczanie na Litwie 2017-06-09 12:47:55        

Z kilkudniową wizytą w mieście partnerskim Tytuvenai na Litwie była grupa ośmiu osób z burmistrzem Romanem Ramionem na czele. Miastczanie pojechali na zaproszenie tamtejszych władz na coroczne Święto Tytuvenai.  


Wzięli udział w jego obchodach, a także zostali przyjęci przez mera Kelme Vaclovasa Andrulisa. W Tytuvenai przekazali miejscowemu kościołowi dar w postaci obrazu olejnego przedstawiającego papieża Jana Pawła II, autorstwa znakomitej portrecistki Karoliny Szyman-Piórkowskiej z podmiasteckiego Dretynia. Zwiedzili też kaplicę świętego Jana Pawła II, do której w ubiegłym roku zawieźli relikwie świętego. W miejscowej szkole omówili sprawę przyjazdu grupy młodzieży z Tytuvenai do miasteckiego Gimnazjum. Na przełomie września i października 2017 roku do Miastka przyjedzie 20 osób, w tym 18 gimnazjalistów. Będzie to rewizyta. Irma Stankuviene - dyrektor Gimnazjum w Tytuvenai i starosta Romas Čerkauskas wyrazili nadzieję, że mimo zmian organizacyjnych w miasteckiej oświacie, współpraca pomiędzy szkołami będzie kontynuowana. Miastczanie zwiedzili także nowoczesny zakład mleczarski, byli z wizytą u rolników i w radzie sołeckiej jednej ze wsi, a także obejrzeli postępy prac remontowych domu kultury w Kelme.  Burmistrz Roman Ramion w imieniu miasteckiego samorządu zaprosił delegację Tytunenai do udziału w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Miastku, która odbędzie się z okazji 400-lecia Miastka w dniu 11 listopada 2017 roku.