Wyniki konsultacji społecznych dot. programu rewitalizacji Miastka na lata 2017 - 2023 2017-06-13 14:39:08        

Burmistrz Miastka informuje, iż w toku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 29 maja 2017r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023”, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego dokumentu. Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 30 maja 2017r. do 13 czerwca 2017r. w formie pisemnego składania opinii, uwag lub propozycji, w wersji elektronicznej bądź papierowej, w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Konsultacje ogłoszono na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XVI/123/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko.