Wsparcie dla osób 50 plus - perspektywa finansowa 2014-2020 2017-06-19 13:22:48        

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 29 czerwca 2017 r. poświęcone możliwościom wsparcia dla osób powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
W programie spotkania m.in.:
- Jak założyć działalność gospodarczą dzięki Funduszom Europejskim.
- Podnieś swoje kwalifikacje i kompetencje – czyli możliwości rozwoju zawodowego dzięki szkoleniom i kursom językowym, komputerowym i zawodowym. ]
- Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
- Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku dla osób 50+ czyli możliwości skorzystania z dotacji, szkoleń, staży, doposażenia stanowiska pracy lub z dofinansowania do wynagrodzenia.
- Porady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ABC składek ZUS oraz zmiany w ustawie emerytalnej.
- Programy profilaktyki zdrowotnej współfinansowane z Funduszy Europejskich.
- Zdrowie na plus – czyli porady dietetyka. Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji Poradni Promocji Zdrowia (pomiar ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy, analiza składu masy ciała).
Miejsce i termin spotkania: Spotkanie odbędzie się w czwartek 29 czerwca 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3), w godz. 09:00 – 13:00.
Zgłoszenia: Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 27 czerwca wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny!
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.