Zmiana organizacji ruchu 2017-06-23 11:04:01        

Z przyczyn niezależnych nastąpiła zmiana terminu wykonywania prac remontowych: w okresie od 26 czerwca 2017 r. do 14 lipca 2017 r. w związku z remontem drogi powiatowej numer 1740G na odcinku DK numer 20 – Świeszyno – granica Powiatu Bytowskiego, wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego. Prace odbywać się będą w godzinach od 830 do 1800 Ze względu na technologię wykonania prac wprowadzone zostanie całkowite zamknięcie drogi na poszczególnych etapach na czas układania warstw bitumicznych z wyłączeniem 2-go etapu – na tym odcinku wprowadzony będzie ruch wahadłowy. Prace remontowe zostaną podzielone na 4 etapy: 1 etap odcinek od m. Świeszyno do granicy Powiatu Bytowskiego – na czas prowadzenia robót objazd prowadzić będzie przez miejscowości Wilkowo, Trzyniec. Pietrzykowo, Piaszczyna, Zadry, Przęsin (dojazd do m. Chlebowo i Świeszyno zapewniony drogą powiatową numer 1740G). 2 etap odcinek biegnący przez miejscowość Świeszyno – ruch wahadłowy 3 etap odcinek od zjazdu na drogę stanowiącą dojazd do m. Chlebowo do skrzyżowania z drogą powiatową numer 1733G - objazd prowadzić będzie przez miejscowości: Świeszynko, Zadry, Przęsin (dojazd do m. Chlebowo zapewniony drogą powiatową numer 1740G); 4 etap odcinek biegnący od drogi krajowej numer 20 do zjazdu na drogę stanowiącą dojazd do m. Chlebowo – na czas prowadzenia robót objazd prowadzić będzie przez miejscowości: Świeszyno, Świeszynko, Zadry, Przęsin; Dokładne terminy wykonania poszczególnych etapów uzależnione są od warunków pogodowych – w związku z powyższym należy sugerować się ustawionym oznakowaniem.