Stypendia sportowe Gminy Miastko 2017-08-01 11:18:37        

W dniach od 1 do 31 sierpnia 2017r. Urząd Miejski w Miastku będzie przyjmował wnioski na stypendia sportowe na rok 2017r. Stypendia sportowe Gminy Miastko przyznawane są dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, w wieku od 12 do 24 roku życia, posiadających stałe zameldowanie na terenie Gminy Miastko. Wysokość przyznanego stypendium może wynosić od 150 do 700 złotych miesięcznie (przyznawane na IV kw. 2017r.). Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać: zawodnik, rodzice lub prawni opiekunowie zawodnika, stowarzyszenia kultury fizycznej, trenerzy, instruktorzy niezrzeszeni w Stowarzyszeniach Kultury Fizycznej. Regulamin i wniosek otrzymać można w Urzędzie Miejskim w Miastku w Punkcie Obsługi Interesantów lub Wydziale Promocji, Kultury i Sportu, pok. 25.


Załączniki do pobrania:

  1. Wniosek
  2. Regulamin