Spotkanie informacyjne w Słupsku: Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej 2017-08-18 08:59:26        

W związku z organizacją przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku bezpłatnego spotkania informacyjnego „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”, uprzejmie prosimy o pomoc w jego promocji m.in. poprzez zamieszczenie poniższej informacji wraz z plakatem na Państwa stronie internetowej, wywieszenie informacji w Państwa siedzibie oraz przekazanie jej osobom zainteresowanym.
Informacja na stronę poniżej:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” organizowane w dniu 25 sierpnia 2017 r.
W programie spotkania m.in.:
- Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji na założenie działalności gospodarczej.
- Możliwości uzyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej (m.in. omówienie otwartych projektów). 
- Oferta Powiatowego Urzędu Pracy m.in. dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
- Instrumenty zwrotne jako alternatywa dla dotacji.
- Możliwości rozwoju zawodowego (bezpłatne szkolenia i kursy, staże oraz nieoprocentowane pożyczki na kształcenie).
- Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w piątek 25 sierpnia 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3), w godz. 10:00 – 12:15.
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 24 sierpnia wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.


Załączniki:
Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy