Nauczyciele mianowani 2017-08-22 14:19:50        

W miasteckim ratuszu odbyła sie miła uroczystość, podsumowująca dotychczasową pracę trójki nauczycieli. Wioleta Kalinowska - nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu, Magdalena Lemczak – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu oraz  Jarosław Mackiewicz- nauczyciel wychowania fizycznego i opiekun świetlicy w szkole Podstawowej im. Ks. Prałata Z. Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku  - otrzymali z rąk  Ewy Kapłan zastępcy Burmistrza  Miastka Akty Nadania Stopnia Nauczyciela Mianowanego. 


Były kwiaty i gratulacje od Pani Burmistrz oraz  Agnieszki Ringwelskiej  - naczelnik Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego. Od 1 września nowi nauczyciele mianowani z jeszcze większym zapałem przystąpią do pracy w swych macierzystych placówkach. Już dzisiaj życzymy im satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą!