Miejsko-gminna inauguracja roku szkolnego w SP nr 3 2017-09-04 14:50:45        

Powstanie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku w miejsce wygaszanego Gimnazjum stało się faktem. 


W poniedziałek, 4 września uroczyście zainaugurowano działalność nowej placówki. Powstała nowa sieć szkolna z trzema szkołami podstawowymi w Miastku. Pozostałe placówki w sieci to: Szkoła Podstawowa w Dretyniu z klasami gimnazjalnymi, Szkoła Podstawowa w Świerznie (szkoły te będą funkcjonować w pełnej strukturze z klasami I - VIII), a także SP w Słosinku i Piaszczynie, w których będą klasy I - VI, natomiast uczniowie klasy VII i VIII będą realizować obowiązek szkolny w SP nr 3 w Miastku. Tę sieć uzupełniają: szkoły podstawowe w Wałdowie i Kamnicy - prowadzone przez osoby fizyczne. W tak zorganizowanej sieci szkolnej rok szkolny rozpoczęło ponad 1300 uczniów szkół podstawowych oraz ponad 300 uczniów gimnazjów. Na terenie gminy Miastko funkcjonować będą 2 przedszkola miejskie oraz przy każdej szkole podstawowej oddziały przedszkolne. Ogółem edukacją  przedszkolną objęto ponad 600 dzieci w wieku od 3 do 9 lat. W gminie zatrudniono około 280 nauczycieli i wychowawców. 

W nowej szkole - SP nr 3 będzie 444 uczniów, w tym w klasach gimnazjalnych 265, w oddziałach zerowych - 30 i w klasie I - 19.

W trakcie uroczystości inauguracji roku szkolnego w nowej SP nr 3 placówka pękała w szwach, bo uczniom, szczególnie tym najmłodszym towarzyszyło liczne grono rodziców. Najmłodsi i ich starsi, gimnazjalni koledzy  przedstawili ciekawy program artystyczny. W szkole rozbrzmiewały słowa i nuty piosenki "Kolorowe kredki w pudełeczku noszę".

         Wiceburmistrz Miastka Ewa Kapłan oraz naczelnik wydziału oświaty Agnieszka Ringwelska życzyły uczniom i nauczycielom pozytywnej energii, dużo sił i cierpliwości. W trakcie uroczystości wiceburmistrz Ewa Kapłan i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Basara podziękowali Lucynie Pakule, dotychczasowemu dyrektorowi Przedszkola nr 3 w Miastku za sprawowanie tej funkcji przez 32 lata. Podziękowano również Kazimierzowi Kowalewskiemu za sumienną, pełną oddania pracę na stanowisku dyrektora Gimnazjum i wręczono nominację na stanowisko dyrektora SP nr 3 Pawłowi Biernackiemu.