Pierwsza powakacyjna sesja Rady Miejskiej 2017-09-08 09:09:48        

Dziś, 08 września o godz. 11.00 w sali herbowej ratusza rozpocznie się pierwsza po wakacjach sesja miasteckiego Samorządu.


. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym i interpelacjach radnych, Rada podejmie szereg uchwał, m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom - Parchowo i Studzienice. Radni zmienią też uchwałę w sprawie ustalania zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz podejmą uchwały dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowych. Radni zapoznają się też z informacją o sytuacji na rynku pracy w 2016 roku w gminie Miastko oraz z informacją o stanie dróg gminnych.