Dożynki gminne już za nami 2017-09-11 15:15:57        

W minioną sobotę (09.09) na boisku w Przęsinie odbyły się Gminne Dożynki.


. Pogoda dopisała, a organizatorzy - sołectwo Przesin i współorganizatorzy - samorząd Gminy Miastko, MGOK i OSiR stanęli na wysokości zadania. Święto Plonów rozpoczęto polową mszą świętą w intencji rolników celebrowaną przez księdza Jana Cychowskiego, proboszcza parafii p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku oraz księży proboszczów innych parafii. W trakcie mszy nastąpiło poświęcenie darów i wieńców.  Po mszy świętej rozpoczęła się świecka część dożynek. Ich gospodarze - Mirosława Zielonka z Pasieki oraz Krzysztof Mydło z Przęsina wręczyli władzom gminy okazałe bochenki chleba wypieczone z mąki z ziarna z tegorocznych plonów. Burmistrz Roman Ramion i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Basara podzielili się chlebem z uczestnikami dożynek. Były też przemówienia burmistrza i przewodniczącego oraz radnego wojewódzkiego Mirosława Batrucha. - Chcielibyśmy, aby podział tego chleba był sprawiedliwy. Niech chleba nigdy i nikomu nie zabraknie w naszej gminie i naszej umiłowanej Ojczyźnie - powiedział burmistrz Ramion do zebranych. W swym przemówieniu przyznał, że tegoroczne plony niestety ze względu na niesprzyjającą aurę nie należą do zbyt okazałych, ale i tak dzięki rolniczemu trudowi, można się cieszyć z tego co zostało osiągnięte.  - Chcę Wam rolnikom - mieszkańcom wsi podziękować za trud włożony w zbiór plonów, którymi obrodziła ziemia - dodał burmistrz.

W Turnieju Sołectw poszczególne reprezentacje rywalizowały w sześciu konkurencjach. Trzecie miejsce zajęło sołectwo Wołcza Mała, drugie - Kamnica, a pierwsze - Wałdowo - prowadzone przez sołtys Annę Palińską.

Specjalna komisja oceniła wieńce i wybrała spośród siedmiu te najlepsze. I miejsce przyznano sołectwu Żabno, drugie - sołectwu Dretynek - Trzcinno, a trzecie - Kamnicy. Z kolei radny Mieczysław Czarnecki, przewodniczący komisji podsumowującej XXII edycję konkursu "Wieś Roku 2017 w Gminie Miastko" przedstawił wyniki tej rywalizacji. Komisja oceniła aż 36 miejscowości zgłoszonych do konkursu. Trzecie miejsce zajęło sołectwo Świerzenko (3 tys. zł nagrody), drugie - Wołcza Mała (4 tys. zł.), a Wsią Roku został Przęsin (5 tys. zł).

Jedenaście sołectw wystawilo swoje stoiska promocyjne z pysznościami. Swoje stoiska miała też Gmina Miastko i Szpital Miejski w Miastku. 

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna , w której wystąpiły głównie zespoły ze świetlic wiejskich: Mali Świerzowianie i Świerzowianki ze Świerzenka, Świetliczaki ze Słosinka oraz Tutejsi i Fantango z MGOK, a także dzieci i młodzież z pozostałych świetlic. Gwiazdą wieczoru miał być zespół Disco Polo Show, wykonujący największe przeboje disco polo. Dożynki w Przęsinie zakończyła zabawa taneczna.

         Przy tej okazji warto podziękować pani sołtys Halinie Sztobnickiej za olbrzymi wkład pracy włożony w przygotowanie dożynek, a także członkom Rady Sołeckiej - Janinie Witkowskiej, Piotrowi Bocykowi i Małgorzacie Iwie, a także Annie Głuch, Janinie Gliszczyńskiej, Tadeuszowi Lipkowskimu, Annie Pałka i Markowi Lipkowskiemu. Podziękowania należą się też jedenastu sołectwom, który wystawiły atrakcyjne stoiska promujące swe wsie z super jadłem i napitkami, a także siedmiu sołectwom za trud włożony w wykonanie wieńców dożynkowych.