Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020 2017-09-18 14:15:34        

W związku z organizacją przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku bezpłatnego spotkania informacyjnego "Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020", uprzejmie prosimy o pomoc w jego promocji m.in. poprzez zamieszczenie poniższej informacji wraz z plakatem na Państwa stronie internetowej, wywieszenie informacji w Państwa siedzibie oraz przekazanie jej zainteresowanym przedsiębiorcom.

Informacja na stronę poniżej:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020”
organizowane w dniu 25 września 2017 r.  w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
STOLEM w Bytowie.
W programie spotkania m.in.:
• Wsparcie dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 - przegląd możliwości wraz z omówieniem aktualnych konkursów. 
• Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych: „e-Składka – nowy wymiar rozliczeń”
• Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 
Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 września 2017 r. w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM w Bytowie (sala konferencyjna), w godz. 11:30 – 14:00.
Zgłoszenia: Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 22 września wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.

Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: http://pomorskiewunii.pl/-/spotkanie-informacyjne-w-bytowie-wsparcie-przedsiebiorcow-w-perspektywie-finansowej-2014-202-1
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020. Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Program spotkania
Plakat informacyjny