Zweryfikowano zadania zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko na 2018 rok 2017-09-27 13:33:33        

Burmistrz Miastka przestawia informację o pozytywnie oraz negatywnie zweryfikowanych zadaniach zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku. Komisja ds. realizacji budżetu obywatelskiego dokonała weryfikacji zgłoszonych zadań, w wyniku której 21 zadań zostało zweryfikowanych pozytywnie oraz jedno zadanie zostało zweryfikowane negatywnie. W dniach od 2 do 20 października 2017r. pozytywnie zweryfikowane zadania zostaną poddane głosowaniu. Informacja o wyznaczonych lokalach do głosowania oraz terminach przeprowadzenia głosowania znajduje się w poniższym załączniku.
Informacja Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2017 roku o pozytywnie oraz negatywnie zweryfikowanych zadaniach zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku
Informacja o wyznaczonych lokalach do głosowania oraz terminach przeprowadzenia głosowania