Dzień Nauczyciela serca rozwesela 2017-10-16 14:02:43        

W Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku odbyła się miejsko-gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w trakcie której wyróżnieni nauczyciele otrzymali Nagrody Burmistrza. 


W spotkaniu tym wzięły udział władze samorządowe powiatu i gminy oraz nauczyciele, pracownicy oświaty, emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi, a także przedstawiciele związków zawodowych. Spotkanie prowadziła Agnieszka Ringwelska, naczelnik Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego Urzędu  Miejskiego, mówiąc m.in.: - 14 października jest tym dniem w roku, kiedy głębiej zastanawiamy się nad rolą nauczyciela w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia, szczególnie doceniamy trud i zaangażowanie pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych.

Jest też doskonałą okazją, aby szczególnie docenić  Wasze osiągnięcia
i wynagrodzić wysiłek wkładany w edukację młodych  pokoleń Polaków. 

Michał Bajor śpiewa w Balladzie o mlecznej drodze: „Jak swój zostawić ślad, gdy wokół tyle dróg” . Odpowiedzią na to pytanie może być właśnie  codzienna praca Dyrektorów,  Nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. Bowiem bierzecie czynny udział w jednej z najważniejszych powinności, jaką może mieć człowiek w stosunku do drugiego człowieka – w przekazywaniu mu wiedzy
i doświadczenia, w wychowywaniu go, kształtowaniu postaw i niesieniu wsparcia w rozwijaniu i pomnażaniu talentów.

 

         Z krótką, zabawną częścią artystyczną wystąpili uczniowie miasteckiej "dwójki". Zobaczyliśmy jak wytrwałą pracą, wykorzystując pokłady możliwości i talentu – można  dać innym, samego siebie…. Z pewnością, tak  można określić misję jaką jest bycie nauczycielem.

         - Praca nauczyciela jest trudna i pełna wyrzeczeń. Jakże to odpowiedzialne zadanie! Świat nieustannie się zmienia, przyspiesza z każdym dniem, kolejne pokolenia kierują się nowymi wartościami, mają odmienne marzenia i życiowe cele. Kto, jak nie nauczyciel, jest w stanie okiełzać młodzieńcze emocje?! Jak już mówiłam, a Państwo doświadczyli, będąc świadkami występu uczniów, ogromnego talentu potrzeba, aby realizować się i dążyć do osiągnięcia celu - dodała naczelnik Ringwelska
         Za twórczość i kreatywność, za zaangażowanie i poświęcenie, Nagrody Burmistrza otrzymali: Iwona Ryckiewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie; Kazimierz Kowalewski - dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Miastku; Danuta Surmacz - dyrektor Przedszkola nr 1 w Miastku oraz Monika Gajewska - nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku; Ewa Pliskowska – nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej nr 1  w Miastku; Agnieszka Czarnowska - nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 1  w Miastku; Alicja Jarmoła - nauczycielka edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2  w Miastku; Iwona Degis - nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 2  w Miastku; Irena Kiedrowska - nauczycielka geografii w Szkole Podstawowej nr 3 w Miastku oraz Joanna Szczęsna - nauczycielka edukacji przedszkolnej
w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Miastku.

Dzień Edukacji Narodowej był też doskonałą okazją, by  szczególnie podziękować odchodzącemu na emeryturę Kazimierzowi Kowalewskiemu, dyrektorowi miasteckiego Gimnazjum - człowiekowi, który silnie związany jest
z  miastecką oświatą. Poprzez  wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora gimnazjum dowiódł przywiązania do tego, co ważne. Od 1999r. współtworzył sieć placówek oświatowych, w strukturę której wchodziły gimnazja. Był na każdym etapie ewolucji rzeczywistości gimnazjalnej, także  w 2004r., w którym odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2004/2005, na której to otwarto podwoje nowo wybudowanego Gimnazjum w Miastku przy ul. Wrzosowej. Nie zabrakło jego perfekcjonizmu także na etapie przekształcania Gimnazjum w Szkołę Podstawową. Przez wszystkie lata, pomimo licznych zmian ustawodawczych oraz organizacyjnych, nigdy nie spadała jakość jego pracy.

         Specjalne podziękowania za wiele lat wytrwałej i wzorowej pracy  dyrektorowi Kowalewskiemu przekazali: burmistrz Roman Ramion i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Basara.

         W trakcie uroczystości wręczono także listy gratulacyjne nauczycielom, którzy uzyskali stopnień nauczyciela dyplomowanego. Otrzymali je: Ewa Zając - nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 w Miastku; ks. Bogusław Płocharski - nauczyciel religii w SP nr 3 w Miastku oraz Danuta Topolińska - nauczyciel bibliotekarz w SP nr 1 w Miastku.

         Władze gminy listami z podziękowaniami wyróżniły także nauczycieli, pracowników, którzy z zakończeniem ubiegłego roku szkolnego przeszli na zasłużoną emeryturę. Za wieloletni trud wkładany
w edukację, kształtowanie postaw i zachowań kolejnych pokoleń mieszkańców naszego rejonu podziękowano: Jadwidze Fedyczkowskiej - nauczycielce Języka niemieckiego w Gimnazjum w Miastku; Lucynie Pakule - dyrektorce Przedszkola nr 3 w Miastku, Jackowi Mizancewowi - nauczycielowi biologii w Gimnazjum w Miastku a także  Krystynie Kuryło z SP Dretyń, Bożenie Harasiuk z SP Dretyń i Marioli Mieczkowskiej z miasteckiego Gimnazjum.

         Warto też dodać, że Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczona została Katarzyna Wiercińska-Gajewska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dretyniu. Odznaczenie to odebrała na wojewódzkiej uroczystości w Gdańsku.

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy!