Szkoła Podstawowa nr 1 i Stowarzyszenie MiastkoRazem - Zjednoczeni w różnorodności 2016-07-13 00:00:00        

Ruszył projekt pod tytułem Zjednoczeni w różnorodności.  Głównym celem tego projektu jest działanie na rzecz wzajemnego poznawania się trzech mniejszości narodowych zamieszkujących gminę Miastko tj. niemieckiej, ukraińskiej i kaszubskiej.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku dzieci mają możliwość uczenia się w/w języków jako języków mniejszości narodowych. Proponowane przez nas działania ukierunkowane są na budowanie wzajemnego szacunku między tymi narodami, przezwyciężenie uprzedzeń wynikających z zaszłości historycznych, łamanie stereotypów. Podejmowane zadania wpłyną na aktywizację dzieci i młodzieży w życiu publicznym naszego wielonarodowościowego, leżącego na styku kultur regionu. Niniejszy projekt pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zwyczajami, tradycjami, historią, kulturą i unikalnymi umiejętnościami poszczególnych narodowości oraz odnaleźć ich ślady na Pomorzu.

         Pierwsze działania za nami. Dnia 21 października 96 uczniów SP nr 1 wzięło udział w wycieczce do Słupska, gdzie w Muzeum Pomorza Środkowego odbyła się krótka lekcja historii i warsztaty. Potem dzieci integrowały się w Jumping Parku, a na koniec obejrzały film w Multikinie. 

Na realizację projektu jego autorki- panie Monika Gajewska i Mirosława Prychożdenko, działające w Stowarzyszeniu MiastkoRazem pozyskały dotację w kwocie 4.000 zł z budżetu gminy Miastko.