Uroczystość z okazji 400-lecia Miastka i Święta Niepodległości 2017-11-14 13:42:36        

W minioną sobotę, 11.11. w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się  podniosła uroczystość poświęcona podsumowaniu tegorocznych obchodów 400-lecia Miastka. 


. Połączono ją ze świętowaniem 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

         Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hejnału Miastka przez Wiesława Orłowskiego, dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Miastku i jego uczniów. Po nich wystąpiła młodzież gimnazjalna - Ania Dudziak i Adam Borys w przepięknej piosence "Taki kraj", a następnie Natalia Pliskowska w recytacji wiersza "11 listopada". Sekwencję muzyczno-poetycką zakończył Konrad Szymanowski przejmująco wykonując utwór "Mury" z repertuaru barda "Solidarności" Jacka Kaczmarskiego.

         Gości przywitał burmistrz Miastka Roman Ramion. Wśród nich byli: Jan Klawiter - poseł na Sejm, radny wojewódzki Mirosław Batruch, a także goście z miast partnerskich z burmistrz Bad Fallingbostel Karin Thorey, starostą Tytuvenai na Litwie Romasem Cerkauskasem i przedstawicielem merostwa w Periers we Francji Markiem Fedini na czele.

         Z przemówieniami wystąpili: burmistrz Roman Ramion, radny Mirosław Batruch, starosta bytowski Leszek Waszkiewicz, Karin Thorey, Marc Fedini, Romas Cerkauskas oraz Jan Basara - przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku.

         Następnie uhonorowano 10 osób, które otrzymały tytuł Honorowego Obywatel Gminy Miastko. Wśród nich byli:

Ksiądz Jan Karnicki - pierwszy proboszcz w powojennym Miastku. Swą posługę religijną pełnił od sierpnia 1945 roku do września 1962 roku. Zmarł w roku 1970 w Ostrożanach. W kwietniu 2011 r. jego prochy zostały sprowadzone do Miastka i złożone na miasteckim cmentarzu. Przez cały okres pobytu w Miastku ksiądz Karnicki wszystkie swe siły  i umiejętności poświęcił odbudowie i krzewieniu wiary katolickiej w Miastku. Odegrał bardzo ważną rolę integracji wśród swoich wiernych, którzy w powojennym tyglu przybyli na Ziemie Zachodnie. Przystosował do kultu katolickiego, poświęcił i nadał tytuły kilkunastu kościołom w powiecie miasteckim oraz do przejęcia kościoła mariackiego w Miastku. Kandydaturę księdza Jana Karnickiego zgłosił burmistrz Roman Ramion, a kopie uchwały Rady odebrała przedstawicielka rodziny księdza - Barbara Kodzia.

Feliks Harat - działacz miasteckiej Solidarności, członek prezydium międzyzakładowej  komisji koordynacyjnej w Miastku, internowany w stanie wojennym. W 1989 roku był tymczasowym przewodniczącym miasteckiej Solidarności, a później przewodniczącym Lokalnego Komitetu Obywatelskiego "Solidarności". działał tez w radzie parafii pw. NMP WW. Zmarł w 2008 roku. Kandydaturę Feliksa Harata zgłosili działacze Towarzystwa Historycznego regionu Miastekciego,a kopie uchwały odebrał syn pana Feliksa - Piotr.

Feliks Wieczyński - założyciel i pierwszy dyrektor powołanej do życia w styczniu 1971 roku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Miastku. Założył chór parafialny, orkiestrę dętą i ognisko muzyczne. Wybitny muzyk, społecznik i pedagog. Jak napisał wnioskodawca - Wiesław Orłowski, obecny dyrektor szkoły muzycznej-  dla środowiska skupionego wokół szkoły muzycznej Feliks Wieczyński to honorowy obywatel Miastka od zawsze. Feliks Wieczyński zmarł w roku 1980. Dyplom odebrali synowie pana Wieczyńskiego - Henryk i Artur.

Józef Kłobuszyński, zmarły w 1977 roku działacz miasteckiej Solidarności i działacz sportowy, prezes miasteckiego klubu Start. Zastępca przewodniczącego międzyzakładowej komisji koordynacyjnej Solidarności w Miastku. Działał na rzecz zorganizowania lokalnej Solidarności Rolników Indywidualnych. W stanie wojennym internowany. Kandydaturę J. Klobuszyńskiego zgłosili działacze Towarzystwa Historycznego Regionu Miasteckiego, a dyplom odebrał jego prezes  Jarosław Lemański.

Hans Ulrich Kuchenbacker - urodzony 90 lat temu w przedwojennym Rummelsburgu, gdzie spędził lata swego dzieciństwa i wczesnej młodości.  Od roku 1967 włączył się aktywnie w działalność  Heimatkreisu Rummelsburg. Bardzo często odwiedza Miastko, nawiązując wiele owocnych kontaktów z przedstawicielami władz, nauczycielami, księżmi. Doprowadził do podpisana umowy o współpracy pomiędzy Bad Fallingbostel i Miastkiem, a także pomiędzy liceami.. H.U.Kuchenbacker znany jest wielu mieszkańcom ze swojego dążenia do pojednania pomiędzy Niemcami a Polakami.  Jego kandydaturę zgłosił Miastecki Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego. Pan Kuchenbacker nie mógł teraz przyjechać do Miastka. W grudniu w czasie kolejnej uroczystości miasteckiego Quempasu otrzyma ten zaszczytny tytuł.  

Cord Asche - urodził się w 1942 roku w Bobolicach, a od powojnia mieszka w Tietlingen pod Bad Fallingbostel. Do Miastka przybył po raz pierwszy w 1994 roku. Był już wtedy przewodniczącym Komitetu Miast Partnerskich Bad Fallingbostel - periers. Dla niego stało się jasne, że do partnerstwa trzeba trojga. Po podpisaniu umowy z Miastkiem w roku 2017 roku rozpoczął się w jego życiu bardzo intensywny okres organizacji wymiany młodzieżowej,  a także samorządowej i nauczycielskiej pomiędzy naszymi miastami, przekazywania darów dla szkół, przedszkoli i Caritasu, a także dla Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Miastku. Kandydaturę Corda Asche zgłosił burmistrz Miastka Roman Ramion, a legitymacje i dyplom odebrał sam Cord Asche.

Profesor Piotr Hofmański - najwybitniejsza postać pochodząca z Miastka w okresie powojennym.  Wybitny profesor karnista, autor i współautor ponad 300 publikacji naukowych, w tym obszernego komentarza do Kodeksu Postępowania Karnego. W grudniu 2014 roku w Nowym Jorku prof. Hofmański został wybrany na stanowisko sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze na kadencję 2015 - 2024 jako pierwszy Polak w historii tej instytucji działającej od 2002 roku. Kandydaturę profesora zgłosił burmistrz Miastka R. Ramion. Prof. Hofmański nie mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość, ale na ręce pana burmistrza nadesłał ciepły list. Legitymacja i dyplom zostaną wręczone mu w terminie późniejszym.

Rajmund Rutkowski - urodzony w 1926 roku w Kielcach. od lat 60-tych rozpoczął prace w miasteckim szpitalu, pełniąc funkcję dyrektora ZOZ-u oraz ordynatora oddziału dziecięcego. W 1980 roku wstąpił do Solidarności. Miastecką Solidarność reprezentował m.in., podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ S w Gdańsku. W stanie wojennym Internowany. W latach 1990 -m 1994 przewodniczący Rady Miasta i Gminy Miastko. Kandydaturę R. Rutkowskiego zgłosili działacze Towarzystwa Historycznego Regionu Miasteckiego Pan doktor ze względu na stan zdrowia nie mógł przybyć na uroczystość, a legiotymacje i dyplom w jego imieniu odebrał syn Zbigniew.

Władysław Stojak, urodzony w roku 1945, obecnie mieszkaniec Berlina, działacz miasteckiej Solidarności, przewodniczący międzyzakładowej komisji koordynacyjnej, członek zarządu regionu Solidarności w Słupsku, W stanie wojennym internowany. W roku 1984 wyemigrował jako uchodźca polityczny do RFN. Kandydaturę zgłosili członkowie Towarzystwa Historycznego regionu Miasteckiego. Pan Stojak nie mógł przybyć na uroczystość, a dyplom odebrał jarosła Lemański.

Jerzy Tandecki - urodził się w Miastku i tu ukończył szkołę podstawowa i lo. Po wyjeździe z Miastka związał sie ze środowiskiem kulturalno-społecznym Wrocławia, gdzie mieszka. Obecnie jest dyrektorem wrocławskiej fundacji kresowej Semper Fidelis. od lat fundacja ta współorganizuje w Miastku międzynarodowe plenery malarskie. Jest prawdziwym ambasadorem Miastka w środowisku wrocławsko-lwowskim. J. Tandeckiego zgłosił burmistrz Miastka Roman Ramion. J. Tandecki ze względu na nawał obowiązków w fundacji nie mógł dziś przybyć do Miastka, a w jego imieniu legitymację i dyplom odebrała siostra Hanna Kwasek.

     W imieniu honorowych obywateli głos zabrali - Cord Asche po polsku!) i syn pana Feliksa Wieczyńskiego - Artur. W części artystycznej rewelacyjnie wystąpiła absolwentka miasteckiego Gimnazjum Paulina Pryhożdenko z piosenką "Miejcie nadzieję", a na koniec zaprezentował się recytator Michał Pliskowski i  chór SP nr 3 w utworze "Oda do radości".

     Wcześniej jednak odbyła się promocja monografii historycznej

"Miastko. Z dziejów miasta i gminy". Książkę promował Jarosław Ellwart, wydawca tego dzieła oraz autorzy poszczególnych rozdziałów.

Zdjęcia - Dariusz Jawor