Bezpieczeństwo w miejscach publicznych 2017-11-21 08:28:12        

29 listopada w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku o godzinie 17.00 odbędzie się debata pn. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCU ZAMIESZKANIA. Komisariat Policji w Miastku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w związku z powtarzającymi się zgłoszeniami oraz docierającymi do nas informacjami na temat niezmiernie uciążliwych społecznie czynów w tym o charakterze chuligańskim, m.in. spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócanie spokoju, porządku publicznego , ciszy nocnej, niszczenie mienia i tym podobne mających związek ze spożywaniem alkoholu w rejonie ulic Wybickiego, Szewska, Piłsudskiego zaprasza mieszkańców do rozmowy podczas ww spotkania e trakcie którego poruszone zostaną m.in. tematy:
- zagrożenia w rejonie miejsca zamieszkania -Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa -bezpieczeństwo seniorów
- zgłaszanie interwencji
- czy mam wpływ na poprawę bezpieczeństwa czyli co i kiedy mogę zrobić
- kiedy i jakie zachowanie staje się czynem zabronionym