Strażacy w Przedszkolu 2017-11-22 13:55:38        

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 im.Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku regularnie korzystają  z zajęć w sali edukacyjnej Komendy Powiatowej PSP w Bytowie (Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza w Miastku). 


W ramach programu przeszkoleni strażacy  prowadzą zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.Dodatkową atrakcją jest zwiedzanie komendy i jej garażu. Dzieci z bliska mogą zobaczyć wozy bojowe oraz ich wyposażenie służące nie tylko do gaszenia pożarów, ale także do niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Program szkoleń będzie wzbogacany o tematykę sezonowych zagrożeń takich jak: wypalanie trawtlenek węgla, palenie ognisk w lesie, bezpieczeństwo na akwenach w okresie letnim i zimowym. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymał certyfikat "Dzielny Mały Ognik" za wykazanie się znajomością zasad bezpieczeństwa i sprawnością fizyczną.