Rok Gryfa w Miastku 2017-11-27 09:03:15        

Bardzo uroczyście w miniony piątek obchodziło swój roczek działalności Miasteckie Stowarzyszenie Motocyklowe. 


Gościnnie w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, który wspomaga działalność Gryfa, odbyło się spotkanie przy kawie członków Gryfa i sympatyków oraz zaproszonych gości. Nie zabrakło podziękowań dla osób, które współdziałały z Gryfem w organizacji tegorocznych imprez. Wyróżniono: burmistrza Miastka Romana Ramiona, dyrektora MGOK Janusza Gawrońskiego, naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego Konrada Remelskiego i pp. Kowalskich - właścicieli firmy KODEK oraz dla pozostałych najbardziej aktywnych motocyklistów. Były też podziękowania dla prezesa Gryfa Sebastiana Swinarskiego i wiceprezesa Dariusza Jawora. Burmistrz Ramion dziękował wszystkim za powszechny udział w organizacji motocyklowych i nie tylko przedsięwzięć, w tym za akcje pomocy potrzebującym dzieciom i za uświetnianie wielu imprez gminnych.  Burmistrz zaprosił motocyklistów Gryfa do współorganizacji przywitania Mikołaja w parku 06. grudnia oraz do współdziałania przy organizacji wielkiej przyszłorocznej imprezy pn. Rock nad Wołczycą, która odbędzie się najprawdopodobniej 30 czerwca 2018 roku w Wołczy Wielkiej. Z kolei Konrad Remelski namawiał członków Gryfa do pisania wniosków o dotacje  gminne i udział w konkursie dla organizacji pozarządowych. Zaproponował też motocyklistom przyszłoroczną wyprawę na Litwę w odwiedziny miasta partnerskiego Tytuvenai.

Motocykliści Gryfa wspominali wszystkie swoje przedsięwzięcia, a w szczególności uroczyste pożegnanie sezonu, które przerosło ich oczekiwania, bowiem wzięło w nim udział ponad 400 maszyn z całego regionu.