Danie z ryb 2017-11-27 13:36:41        

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” Serdecznie zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym pn. „Danie z Ryb” Konkurs organizowany jest dla wszystkich Kół Gospodyń oraz Stowarzyszeń z terenu Gmin znajdujących się na obszarze RLGD „ Pojezierze Bytowskie” Konkurs odbędzie się 14 grudnia 2017 roku w Łupawsku. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody! Na zgłoszenia uczestnictwa w konkursie czekamy do 5 grudnia. Pozostałe informacje w załączeniu i pod numerem telefonu 59 822-12-50