Umowy na likwidację kotłów węglowych podpisane 2017-09-01 00:00:00        

W dniu 29 sierpnia 2017 roku w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach konkursu Czyste Powietrze Gminy Miastko (edycja 2017). Przypomnijmy, że jest to pierwsza edycja konkursu, który został przeprowadzony przez Gminę Miastko. Dwunastu mieszkańców oraz sześć wspólnot mieszkaniowych złożyło wnioski na realizację zadania polegającą na likwidacji obecnych kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi biomasą, gazem lub podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jednakże po przeprowadzeniu weryfikacji umowy udało się podpisać z 8 mieszkańcami oraz 5 wspólnotami mieszkaniowymi. Na podstawie podpisanych umów beneficjenci konkursu dokonają likwidacji łącznie 64 szt. kotłów oraz pieców kaflowych, które łącznie zużywały blisko 400 ton węgla w skali roku. Zmodernizowane kotłownie będą wykorzystywały ekologiczne źródła ciepła, natomiast mieszkańcy domów wielorodzinnych zostaną przyłączeni do miejskiej sieci ciepłowniczej, co w znacznym stopniu przyczyni się do obniżenia poziomu niebezpiecznych substancji przedostających się do atmosfery. Na realizację zadania beneficjenci przeznaczą łącznie 517.028,00zł (koszt kwalifikowalny zadania) z czego kwota w wysokości 129.220,00zł będzie stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz kwota w wysokości 25.851,40zł, będzie stanowiła dotację z Gminy Miastko.