Umowa podpisana 2017-10-25 00:00:00        

W dniu 19 października 2017 roku między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Miastko została podpisana umowa o przyznanie dotacji na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
1. kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym
2. pompami ciepła
3. kotłami opalanymi biomasą
4. podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Mieszkańcy oraz wspólnoty mieszkaniowe na wymianę źródeł ciepła zaplanowały kwotę 517.028,00 zł z czego kwota do 129.220,00zł stanowić będzie dofinansowanie ze źródeł Wojewódzkiego Funduszu. Przewidziane w tym zakresie prace obejmują likwidację 64 kotłów węglowych (w tym 35 pieców kaflowych oraz 28 kotłów tradycyjnych).